Adresa: Sutjeska 2, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21/66-22-654
Fax: +381 21/66-22-654
E-mail: vkdunav@gmail.com

 

 

generalni sekretar  Veljko Drezgić drezgicv@yahoo.com